Зміни до кошторису бюджетної установи: перерозподіляємо бюджетні асигнування

27
Бюджетній установі у зв’язку з запровадженими Урядом у березні заходами з економії необхідно перерозподілити бюджетні асигнування у розрізі КЕКВ. Отже, вона має внести зміни до кошторису бюджетної установи. Особливу увагу вона має звернути на обгрунтування такого перерозподілу та документальне оформлення. Тож розглянемо їх детальніше

Зміни до кошторису бюджетної установи, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів (крім плану використання бюджетних коштів одержувача), помісячного плану використання бюджетних коштів вносяться, зокрема, у разі виникнення потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету.

У разі внесення змін до кошторису бюджетної установи складають відповідні довідки, які затверджуються і виконуються у тому ж порядку, що і кошториси.

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ визначено постановою КМУ від 28.02.2002 № 228 (далі — Порядок № 228).

У якому ж порядку слід діяти головному розпоряднику бюджетних коштів за потреби внести зміни до розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (далі — розпис)?

Відповідно до частини першої статті 23 Бюджетного кодексу України (БК) будь­які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кош­торисами (ч. 1 ст. 48 БК).

Розглянемо далі, як бюджетній установі внести зміни до кошторису бюджетної установи та до розпису, коли потрібно перерозподілити бюджетні асигнування у розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним фондом бюджету окремої бюджетної програми.

Порядок внесення змін до кошторису бюджетної установи та до розпису

Унесення змін до розпису урегульовано пунктом 3.1 Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 (далі — Інструкція № 57).

Необхідність перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою за загальним фондом бюджету передбачає затвердження довідок про зміни до кошторису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету за формами згідно з додатками 11 і 12 до Інструкції № 57 (далі — довідки).

Слід пам’ятати, що довідки за бюджетними програмами «Керівництво та управління» головний розпорядник має подати до Мінфіну на погодження.

До довідки необхідно додати обгрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін, а також інформацію про виділені асигнування за відповідними бюджетними програмами згідно зі звітністю Державної казначейської служби України.

Довідки подаються розпорядником бюджетних коштів відповідному органу Державної казначейської служби України на паперових та електронних носіях протягом наступного робочого дня після їх затвердження, але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця (п. 4.6 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407).

Проілюструємо порядок внесення змін до кошторису бюджетної установи та до розпису асигнувань у конкретній ситуації.

СИТУАЦІЯ. Головному розпоряднику бюджетних коштів на утримання центрального апарату за бюджетною програмою «Керівництво і управління» кошторисом на 2014 рік за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» затверджено 130 500 грн. У зв’язку зі зростанням тарифу на оплату електроенергії виникла необхідність збільшити видатки за КЕКВ 2273 на суму 12 000 грн. До того ж дотримання вимог щодо обмежень закордонних відряджень, запроваджених Постановою № 65, спричинило економію коштів за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження». Їх із метою упередження виникнення кредиторської заборгованості за електроенергію планується спрямувати на збільшення видатків за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії». Як внести зміни до розпису асигнувань державного бюджету за бюджетною програмою?

РІШЕННЯ. Складаємо:

 • у довільній формі розрахунки видатків за КЕКВ 2273 з обгрунтуванням перерозподілу бюджетних асигнувань у розрізі КЕКВ (довільної форми) та оформлюємо їх документально;
 • проекти довідки про зміни до кошторису (згідно з додатком 11 до Інструкції № 57) та довідки про зміни плану асигнувань загального фонду бюджету (згідно з додатком 12 до Інструкції № 57) на 2014 рік за бюджетною програмою у двох примірниках (див. Додатки 1 і 2). у довільній формі пропозиції внесення змін до річного розпису асигнувань державного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету на 2014 рік за бюджетною програмою.

Зазначені розрахунки, пропозиції та довідки подаємо на розгляд та погодження до Мінфіну. Після погодження довідок Мінфіном подаємо довідки до органів Державної казначейської служби України, а потім можемо збільшувати бюджетні зобов’язання з урахуванням унесених змін та здійснювати видатки, що відповідають цим змінам.

Додаток 1

Зразок заповнення довідки про зміни до кошторису

ПОГОДЖУЮ

Заступник Міністра фінансів України

                                        (посада)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра зразкового міністерства

                                                             (посада)

Коваленко     П. А. Коваленко

        (підпис)               (ініціали і прізвище)

Бевзюк         Л. О. Бевзюк   

   (підпис)            (ініціали і прізвище)

 М. П.

 М. П.

ДОВІДКА

про зміни до кошторису
на 2014 рік

                                                                                                                        Номер          369

                                                                                                                        Дата  05.06.2014

Вид бюджету державний,

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 0147258 Зразкове міністерство,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету КВК 014 Зразкове міністерство,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0123456 «Керівництво та управління»,

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів __________).

Підстава лист Зразкового міністерства від 02.06.2014 № 11-44/258.

(грн.)

Код**

Найменування

Сума змін (+, –)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

х

НАДХОДЖЕННЯ — усього

0

0

х

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього

0

0

у тому числі:

2000

Поточні видатки

0

0

2200

Використання товарів і послуг

0

0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

+ 12 000

+ 12 000

2273

Оплата електроенергії

+ 12 000

+ 12 000

2250

Видатки на відрядження

– 12 000

– 12 000

Головний бухгалтер                                       Котова                                    Ж. П. Котова    

                 (посада)                                                                         (підпис)                                                   (ініціали і прізвище)

     02.06.2014     

 (число, місяць, рік)

М. П.*

*  Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

** Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

Додаток 3

Зразок заповнення довідки про зміни до плану асигнувань

ПОГОДЖУЮ

Заступник Міністра фінансів України

                                        (посада)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра зразкового міністерства

                                                             (посада)

Коваленко     П. А. Коваленко

        (підпис)               (ініціали і прізвище)

Бевзюк         Л. О. Бевзюк   

   (підпис)            (ініціали і прізвище)

 М. П.

 М. П.

ДОВІДКА

про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
на 2014 рік

                                                                                                                                                            Номер         58

                                                                                                                                                            Дата   05.06.2014

Вид бюджету державний,

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 0147258 Зразкове міністерство,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету КВК 014 Зразкове міністерство,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0908070 «Керівництво та управління»,

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________).

Підстава лист Зразкового міністерства від 02.06.2014 № 11-44/258.

(грн.)

КЕКВ

Найменування

Сума змін (+, –)

у тому числі за місяцями:

разом
на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

<...>

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

+ 12 000

+ 12 000

<...>

5000*

Інші видатки

– 12 000

– 12 000

УСЬОГО

0

0

Головний бухгалтер                                       Котова                                                                        Ж. П. Котова    

                 (посада)                                                                         (підпис)                                                                                                  (ініціали і прізвище)

     02.06.2014     

 (число, місяць, рік)

М. П.**

* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Додаток 4

Зразок внесення змін до розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2014 рік

Зміни до річного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2014 рік

Найменування коду та програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Найменування коду економічної класифікації видатків бюджету

Найменування
видатків

Зміни разом

(+, –),

грн.

0123456
«Керівництво та управління»

2273

Оплата електроенергії

+ 12000

2250

Видатки на відрядження

– 12000

УСЬОГО

0

Зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2014 рік

Найменування коду та програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Найменування коду економічної класифікації видатків бюджету

Найменування видатків

Сума змін

за червень 2014 року,

грн.

Сума змін

разом на 2014 рік,

грн.

0123456
«Керівництво та управління»

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

+ 12 000

+ 12 000

5000

Інші видатки

– 12 000

– 12 000

УСЬОГО

0

0

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету
(із абз. 2 п. 1.4 Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України)

Найменування коду економічної класифікації видатків бюджету

Код

Оплата праці

2110

Нарахування на оплату праці

2120

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

Продукти харчування

2230

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

Cоціальне забезпечення

2700

Інші видатки (решта економічних кодів видатків загальною сумою)

5000Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль