Як нараховуються відпускні держслужбовцям

881
Державні службовці мають право, зокрема, як на щорічну основну відпустку, так і на щорічну додаткову відпустку за стаж держслужби. І буває так, що держслужбовець використовує одразу всі дні щорічних відпусток. Тобто відпустка може починатися в одному місяці, а закінчуватися в іншому. Розглянемо, як нарахувати у такому разі відпускні та оподаткувати їх ЄСВ, ПДФО і військовим збором.

Перш ніж розповісти, як розрахувати відпускні держслужбовцям, зупинимося дещо на загальних правилах надання відпусток цій категорії працівників.

Держава гарантує громадянам, які працюють, право на відпочинок. Умови забезпечення такого відпочинку, тобто умови надання відпусток, визначає законодавство. Для державних службовців умови та порядок надання відпусток встановлює Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон про держслужбу).

Які умови для надання відпусток він висуває?

Відпустки державних службовців

Державним службовцям надаються:

 • щорічні основні відпустки — тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки;
 • щорічні додаткові відпустки державних службовців — їх тривалість залежить від часу роботи державних службовців на державній службі, але не може бути більшою як 15 календарних днів;
 • додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші відпустки — їх тривалість визначається відповідно до законодавства.

Нарахування відпустки державним службовцям

Щорічні відпустки державним службовцям надаються у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю.

Час перебування у відпустці оплачують керуючись нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100).

Середню заробітну плату для  оплати  часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи,  що  передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки. Це передбачає пункт 2 Порядку № 100.

Розглянемо у конкретній ситуації, як:

 • нараховуються відпускні держслужбовцям;
 • нарахувати ЄСВ та утримати ПДФО і військовий збір з відпускних.

Приклад розрахунку відпускних державному службовцю

Держслужбовцю з 01.06.2017 надали щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів (к. дн.) та з 03.07.2017 щорічну додаткову відпустку за стаж держслужби тривалістю 9 к. дн.

За червень 2016 — травень 2017 року його зарплата становила 69 450,00 грн (див. табл.). Окрім цього, у травні йому нарахували матеріальну допомогу для оздоровлення в сумі 6195,12 грн.

Сума нарахованої зарплати у розрізі місяців

Місяць

Зарплата, грн

Червень

5300,00

Липень

5300,00

Серпень

5300,00

Вересень

5500,00

Жовтень

5500,00

Листопад

5600,00

Грудень

5900,00

Січень

6050,00

Лютий

6050,00

Березень

6300,00

Квітень

6400,00

Травень

6250,00

Як нарахувати держслужбовцю відпускні, ЄСВ, утримати ПДФО, військовий збір?

Увага!

відпускні за час щорічної основної відпустки і додаткової відпустки держслужбовцю потрібно виплатити не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

Тобто останній день виплати — 26.05.2017. І перш ніж їх виплачувати, слід відпускні розрахувати.

Визначаємо відпускні держслужбовцям

Як зазначалося, для оплати часу щорічної основної відпустки та додаткової відпустки за стаж держслужби середню зарплату обчислюють на основі виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

Розрахунковий період

Оскільки дати початку цих відпусток віднесено до різних місяців (червень і липень), для обчислення середньої зарплати беремо розрахунковий період:

 • червень 2016 — травень 2017 року — для щорічної основної відпустки держслужбовцю;
 •  липень 2016 — червень 2017 року — для додаткової відпустки за стаж держслужби.

Із цих розрахункових періодів слід виключити згідно з абзацом 7 пункту 2 Порядку № 100 червень — грудень 2016 року — період до зміни структури зарплати з одночасним підвищенням посадових окладів. Адже з 01.01.2017:

 •  підвищено розмір посадових окладів за постановою КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 № 15;
 •  введено доплату до рівня мінімальної зарплати за Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII.

У разі коли зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування відбулася у період, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а також коли заробітна плата у розрахунковому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працівникові згідно з умовами оплати праці, що встановлені після підвищення посадових окладів.

(абз. 7 п. 2 Порядку № 100)

Отже, для обчислення середньої зарплати розрахунковий період:

 •  січень — травень 2017 року — для щорічної основної відпустки держслужбовцю;
 •  січень — червень 2017 року — для додаткової відпустки за стаж держслужби.

Визначаємо кількість днів розрахункового періоду без урахування святкових і неробочих днів:

 •  144 к. дн. (151 к. дн. – 7 к. дн.) — для періоду січень — травень;
 •  172 к. дн. (181 к. дн. – 9 к. дн.) — для періоду січень — червень.

Відпускні за час щорічної основної відпустки

Обчислюємо суму зарплати за розрахунковий період (січень — травень):

6050,00 грн + 6050,00 грн + 6300,00 грн + 6400,00 грн + 6250,00 грн = 31 050,00 грн

Визначаємо суму зарплати за 1 к. дн. без урахування святкових і неробочих днів:

31 050,00 грн ÷ 144 к. дн. = 215,63 грн

Нараховуємо відпускні за час щорічної основної відпустки держслужбовця:

215,63 грн × 30 к. дн. = 6468,90 грн

Відпускні за час додаткової відпустки

Перш ніж обчислити зарплату за розрахунковий період, визначимо суму відпускних за червень, адже календарні дні, які є святковими (4 і 28 червня), не оплачують — за ці дні, зарплату не зберігають.

Тобто за червень держслужбовцю нараховано відпускних в сумі 6037,64 грн (6468,90 грн ÷ 30 к. дн. × 28 к. дн.), за липень — 431,26 грн (6468,90 грн – 6037,64 грн).

Обчислюємо загальну суму зарплати за розрахунковий період (січень — червень), з якої обраховуватимемо середню зарплату:

6050,00 грн + 6050,00 грн + 6300,00 грн + 6400,00 грн + 6250,00 грн + 6037,64 грн = 37 087,64 грн

Визначаємо суму зарплати за 1 к. дн. без урахування святкових і неробочих днів:

37 087,64 грн ÷ 172 к. дн. = 215,63 грн

Нараховуємо відпускні за час додаткової відпустки за стаж держслужби:

215,63 грн × 9 к. дн. = 1940,67 грн

Оподаткування відпускних держслужбовцям

Щоб нарахувати ЄСВ та утримати ПДФО, суми виплат розподіляємо за місяцями, за які їх нараховано.

Для утримання військового збору виплати не розподіляємо.

ЄСВ

На зарплату, у т. ч. відпускні, ЄСВ нараховуємо за ставкою 22% або 8,41% (якщо держслужбовцю встановлено інвалідність). Згідно з абзацом 2 підпункту 2 пункту 3 Розділу IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 № 449, суми виплат розподіляємо у розрізі місяців, за які їх нараховано, для правильного нарахування ЄСВ в межах бази його нарахування.

Тож у травні нараховуємо ЄСВ на:

 • зарплату за травень, у т. ч. матеріальну допомогу для оздоровлення — 2737,93 грн ((6250,00 + 6195,12) грн × 22%);
 • відпускні за червень — 1328,28 грн (6037,64 грн × 22%);
 • відпускні за липень — 521,82 грн ((431,26 +1940,67) грн × 22%).

Якщо база нарахування ЄСВ за повний місяць менше 3200,00 грн, визначаємо додаткову базу нарахування ЄСВ як різницю між мінімальною зарплатою і нарахованою зарплатою за відповідний місяць. На неї нараховуємо ЄСВ за ставкою 22%.

Якщо база нарахування ЄСВ за повний місяць менше 3200,00 грн, визначаємо додаткову базу нарахування ЄСВ як різницю між мінімальною зарплатою і нарахованою зарплатою за відповідний місяць. На неї нараховуємо ЄСВ за ставкою 22%.

Сплачуємо ЄСВ разом з виплатою держслужбовцю зарплати та суми відпускних, на які його нараховано.

ПДФО

Для утримання ПДФО із суми відпускних, що нараховані за різні місяці, та щоб дотримати граничну суму доходу для застосування ПСП згідно з абзацом 3 підпункту 169.4.1 Податкового кодексу України, виплати слід розподілити в розрізі місяців, за які їх нараховано.

Базою оподаткування ПДФО за:

 •  травень — є сума нарахованої зарплати за травень і матеріальної допомоги для оздоровлення — 12 445,12 грн (6250,00 грн + 6195,12 грн);
 •  червень — є сума відпускних, які нараховані у травні за дні червня, — 6037,64 грн;
 •  липень — сума відпускних, які нараховані у травні за дні липня, — 2371,93 грн (431,26 грн + 1940,67 грн).

Оскільки база оподаткування ПДФО перевищує граничну суму доходу для застосування ПСП (2240 грн), її суму не зменшуємо на суму ПСП (800 грн).

Базу оподаткування ПДФО за липень не порівнюємо з граничною сумою доходу для застосування ПСП, оскільки дохід нараховано лише за частину місяця.

Отже, з відповідної суми утримуємо ПДФО за ставкою 18% у розмірі:

 •  2240,12 грн (12 445,12 грн × 18%) — за травень;
 •  1086,78 грн (6037,64 грн × 18%) — за червень;
 •  426,95 грн (2371,93 грн × 18%) — за липень.

Сплачуємо ПДФО разом з виплатою держслужбовцю зарплати та сум відпускних, з яких його утримано.

Військовий збір

Для утримання військового збору з виплат, які нараховано за різні місяці, стаття 168 ПК розподіляти виплати за місяцями не вимагає. А пункт 169.4 ПК під час утримання військового збору не застосовують.

Якщо в працівника є право на застосування ПСП, базу оподаткування не зменшуємо на ПСП задля утримання військового збору.

Отже, із суми нарахованого у травні доходу утримуємо військовий збір за ставкою 1,5%:

(12 445,12 грн + 6037,64 грн + 2371,93 грн) × 1,5%) = 312,82 грн

Сплачуємо військовий збір разом з виплатою працівникові зарплати та сум відпускних, з яких його утримано.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


 • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачіПриділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль