Конкурентний діалог: опановуємо алгоритм проведення

22
У публічних закупівлях є дві конкурентні процедури — відкриті торги та конкурентний діалог. Багато в чому вони подібні, проте є й відмінності, про які йтиметься у статті. Звичайно, основна процедура закупівлі — відкриті торги, але в замовника може виникнути ситуація, коли в пригоді стане саме конкурентний діалог. Тож розглянемо умови проведення цієї закупівельної процедури закупівлі покроково

Проаналізуємо разом умови проведення такої закупівельної процедури, як конкурентний діалог, за вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІІ (далі — Закон про публічні закупівлі).

КРОК 1. Плануємо закупівлю

Процедура конкурентного діалогу фактично розпочинається з оприлюднення оголошення про її проведення.

Утім, насамперед ця процедура має бути відображена у річному плані закупівель.

Отже, ще на етапі планування замовник має визначитись із тим, чи необхідно йому проводити таку процедуру, як конкурентний діалог, чи є для цього підстави.

Умови застосування конкурентного діалогу

Конкурентний діалог замовник може застосувати за таких умов:

 • замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) робіт або визначити вид послуг, і для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести переговори з учасниками;
 • предметом закупівлі є консультаційні, юридичні послуги, розробка інформаційних систем, програмних продуктів, здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт, визначення вимог до виконання яких потребує переговорів.

Нагадаємо, що нові тендери за Законом про публічні закупівлі замовники мають запланувати в річному плані закупівель, складеному за новою формою, затвердженою наказом Уповноваженого органу з питань закупівель — Мінекономрозвитку «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» від 22.03.2016 № 490 (далі — Наказ № 490).

Новий механізм планування закупівель

Для тих замовників, які щойно долучилися до електронних торгів, акцентуємо, а решті нагадаємо, що новий механізм планування відрізняється від попереднього.

По-перше, вже на законодавчому рівні передбачено додаток до річного плану закупівель.

Так, за частиною 1 статті 4 Закону про публічні закупівлі річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Мінекономрозвитку протягом п’яти календарних днів з дня їх затвердження.

Строки оприлюднення — п’ять календарних днів.

По-друге, оскільки нині в тендерах електронний документообіг, то й річний план закупівель, додаток до нього, а також зміни до плану та додатка теж мають бути в електронному форматі.

Радимо замовникам такі документи оформити в паперовому вигляді. Оскільки за Законом про публічні закупівлі планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівель тендерний комітет або уповноважена особа. Рішення оформлюють протоколом.

Тож насамперед тендерний комітет має затвердити річний план закупівель, прийнявши відповідне протокольне рішення, яке підписують усі члени комітету, присутні на його засіданні, або всі уповноважені особи. Такий протокол тендерного комітету і затверджений річний план оформлюють у паперовому форматі. Зазначимо, якоїсь певної форми для затвердження річного плану закупівель в паперовому форматі немає.

Електронна форма річного плану закупівель для оприлюднення затверджена Наказом № 490. Замовник заповнює обов’язкові поля, затверджені формою, вносячи в них в електронній системі закупівель наявну інформацію щодо запланованих закупівель. Після внесення всієї обов’язкової інформації, передбаченої формою документа, на неї накладають електронний цифровий підпис (ЕЦП).

На нашу думку, це має бути ЕЦП секретаря тендерного комітету або уповноваженої особи, залежно від того, хто проводить торги. ЕСЗ автоматично створює документ, який у разі потреби може бути роздрукований.

Отже, можна зробити висновок, що замовник обов’язково має дотриматися вимог електронної форми річного плану закупівель. Зауважимо, що Наказ № 490 не містить інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель.

При цьому додаток до річного плану закупівель, до якого вносять інформацію про закупівлі, очікувана вартість яких не перевищує сум, зазначених в абзацах 2 і 3 частини 1 статті 2 Закону про публічні закупівлі, складають за формою річного плану закупівель шляхом заповнення відповідних полів в електронній системі закупівель.

КРОК 2. Оприлюднюємо інформацію про закупівлю за процедурою конкурентний діалог

Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі в порядку, встановленому Мінекономрозвитку та Законом про публічні закупівлі, інформацію про закупівлю.

Як передбачено Порядком розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 18.03.2016 № 477, розміщення інформації в електронній системі закупівель замовник здійснює шляхом її внесення та заповнення в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника.

Таке автоматизоване робоче місце замовника — це електронний сервіс на авторизованих електронних майданчиках. Тож нагадаємо, що для отримання доступу до автоматизованого робочого місця замовник має зареєструватися на авторизованому електронному майданчику.

Зауважимо, що оприлюднення інформації на веб-порталі здійснює електронна системі закупівель. Датою та часом оприлюднення/подання інформації в електронній системі закупівель є дата та час унесення та заповнення її через автоматизоване робоче місце замовника/учасника/органу оскарження. При цьому розміщенням/оприлюдненням інформації вважається її наявність в електронній системі закупівель в інтерактивному режимі реального часу.

Інформація про проведення конкурентного діалогу оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону про публічні закупівлі за формою, встановленою Уповноваженим органом. Необхідну для участі в торгах інформацію замовник зазначає в тендерній документації (далі — ТД).

Інформація, яку має містити оголошення про проведення конкурентного діалогу

Оголошення про проведення конкурентного діалогу має містити таку інформацію:

1. Щодо першого етапу процедури конкурентного діалогу.

1.1. Найменування замовника*.

1.2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*.

1.3. Місцезнаходження замовника*.

1.4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками.

1.5. Конкретна назва предмета закупівлі.

1.6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності).

1.7. Обсяг виконання робіт чи надання послуг.

1.8. Місце виконання робіт чи надання послуг.

1.9. Строк виконання робіт чи надання послуг.

1.10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.

1.11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій.

1.12. Дата та час розкриття тендерних пропозицій.

1.13. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати).

1.14. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати).

2. Щодо другого етапу процедури конкурентного діалогу.

2.1. Найменування учасника, запрошеного до другого етапу.

2.2. Код згідно з ЄДРПОУ учасника, запрошеного до другого етапу.

2.3. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.

2.4. Розмір мінімального кроку пониження ціни.

2.5. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки *.

2.6. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій.

2.7. Дата та час розкриття тендерних пропозицій*.

2.8. Дата та час проведення електронного аукціону*.

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.

Оголошення про проведення процедури закупівлі та ТД мають бути оприлюднені:

 • не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня розкриття тендерних пропозицій (далі — ТП), якщо вартість закупівлі не перевищує межі, встановлені у частині 4 статті 10 Закону про публічні закупівлі;
 • не пізніше 30 календарних днів у разі перевищення таких меж.

За Законом про публічні закупівлі конкурентний діалог проводять у два етапи. При цьому строк подання ТП для участі в першому етапі конкурентного діалогу не має бути меншим ніж 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентного діалогу на веб-порталі Мінекономрозвитку відповідно до статті 10 цього Закону.

З огляду на зазначене, замовнику треба враховувати в комплексі і строки оприлюднення, передбачені у статті 10 Закону, і строк подання пропозицій для участі в першому етапі конкурентного діалогу, передбачений у частині 2 статті 34 Закону про публічні закупівлі.

Тож можна зробити висновок, що оголошення про проведення конкурентного діалогу варто оприлюднити не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня розкриття пропозицій учасників.

Відповідно до частини 4 статті 10 Закону про публічні закупівлі оголошення про проведення процедури закупівлі у строки, встановлені у частині 1 цієї статті, обов’язково додатково оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

·         для товарів і послуг — 133 тис. євро;

·         для робіт — 5150 тис. євро.

А для конкурентного діалогу — з урахуванням забезпечення строків подання тендерних пропозицій для участі в першому етапі конкурентного діалогу, що передбачено в частині 2 статті 34 Закону про публічні закупівлі.

Інформація про закупівлю може бути додатково оприлюднена в інших засобах масової інформації, на веб-сайтах замовника (якщо такі є) або ж на веб-сайтах відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування на вибір замовника.

Форма оголошення про проведення конкурентного діалогу затверджена Наказом № 490.

КРОК 3. Складаємо, затверджуємо, оприлюднюємо тендерну документацію

Нагадаємо, що вимоги до змісту ТД передбачені у статті 22 Закону про публічні закупівлі.

ТД у разі проведення конкурентної закупівельної процедури, у т. ч. конкурентного діалогу, формують та подають в електронному вигляді відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV (далі — Закон № 851).

Варто зазначити, що примірна ТД містить обов’язкову інформацію, визначену статтею 22 Закону про публічні закупівлі, яку замовник оформлює у вигляді таблиці та подає окремим файлом. Складається вона з трьох граф. У графі 1 зазначають нумерацію, у графі 2 — перелік складових тендерної документації, у графі 3 — вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону про публічні закупівлі.

До того ж враховуючи, що ТД є примірною, замовник може відступати від неї і самостійно визначати зміст кожного розділу ТД, а за потреби й доповнювати певними розділами. Головне — внести в ТД всю інформацію, передбачену Законом про публічні закупівлі.

Крім того, подаючи ТД окремим файлом, замовник заповнює окремі поля електронних форм електронної системи закупівель, зазначаючи в них відповідну інформацію. Водночас замовник завантажує до електронної системи закупівель окремими файлами додатки.

Особливу увагу варто звернути на вимоги пункту 7 частини 2 статті 22 Закону про публічні закупівлі. Так, законодавець вимагає, щоб ТД містила саме проект договору про закупівлю (а не основні умови договору) з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.

Слід зазначити, що умови договору про закупівлю не мають відрізнятися від змісту ТП за результатами аукціону (зокрема, й ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, вказаних у частині 4 статті 36 Закону про публічні закупівлі. Варто зазначити, що ця норма містить саме випадки, коли замовник має право внести зміни до істотних умов договору про закупівлю, а не визначає порядок внесення таких змін.

Відповідно до частини 3 статті 22 Закону про публічні закупівлі ТД може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій. Як бачимо, зазначена норма є диспозитивною, тобто надає замовнику право зазначати в ТД умову щодо формальних помилок.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме — технічні помилки та описки.

Як і оголошення про проведення конкурентного діалогу, так і тендерну документацію варто оприлюднити не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня розкриття тендерних пропозицій.

Забезпечення ТД

Під час складання ТД замовнику варто також урахувати, що Законом про публічні закупівлі передбачено забезпечення тендерної пропозиції (ТП).

Це означає надання забезпечення виконання учасником зобов’язань перед замовником, що виникли у зв’язку з поданням ТП, у вигляді такого забезпечення, як гарантія (п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону про публічні закупівлі). Отже, в електронних торгах як забезпечення тендерної пропозиції вимагаємо електронну гарантію.

Зауважимо, в частині вимог щодо виду забезпечення виконання договору про закупівлю законодавець не обмежив замовника. А отже, замовник може вимагати від учасника надавати в ТД гарантії виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит.

Розмір забезпечення ТП не змінився: 0,5% очікуваної вартості закупівлі робіт і 3% — у разі закупівлі товарів або послуг.

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю також не змінено: 5% вартості договору.

Кваліфікаційні критерії для учасників

Як передбачено пунктом 2 частини 2 статті 22 Закону про публічні закупівлі, ТД має містити:

 • один або кілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до статті 16 Закону про публічні закупівлі;
 • вимоги, встановлені статтею 17 Закону про публічні закупівлі;
 • інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям і вимогам згідно із законодавством.

Згідно зі статтею 16 Закону про публічні закупівлі кваліфікаційних критеріїв залишилося три:

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

При цьому замовник може установити в ТД навіть один з таких кваліфікаційних критеріїв.

Підсумуємо. У ТД для першого етапу конкурентного діалогу замовник обов’язково зазначає:

 • критерії оцінки;
 • кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону про публічні закупівлі;
 • вимоги, встановлені статтею 17 Закону про публічні закупівлі;
 • інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством, пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, час та місце, у якому виконуватимуться роботи чи надаватимуться послуги.

Надання роз’яснень щодо ТД

За роз’ясненнями щодо ТД та/або з вимогою усунути порушення під час проведення процедури закупівлі до замовника має право звернутися будь-яка фізична/юридична особа не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання ТП через електронну систему закупівель.

При цьому всі звернення за роз’ясненнями та щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.

Замовник протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення звернень за роз’ясненнями щодо ТД та/або з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі повинен надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону про публічні закупівлі, а саме: протягом одного календарного дня з дня прийняття рішення про внесення змін або надання роз’яснень.

Варто зазначити, що зміни, які замовник вносить до ТД, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції ТД додатково до початкової її редакції. При цьому замовник разом зі змінами до ТД в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення ТД, до яких вносяться зміни, відображають у вигляді закреслених даних. При цьому такі змінені положення мають бути доступними для перегляду після внесення змін до ТД.

Варто зазначити, що в разі внесення змін до ТД строк для подання ТП продовжується в електронній системі закупівель так, щоб з моменту внесення змін до ТД до закінчення строку подання ТП залишалося не менше ніж сім календарних днів. Якщо замовник несвоєчасно надав або не надав роз’яснення змісту ТД, строк подання ТП автоматично продовжується електронною системою закупівель не менш як на сім календарних днів.

КРОК 4. Подання тендерної пропозиції на першому етапі конкурентного діалогу

Публічні закупівлі — це закупівлі в електронному форматі. Тож ТП подають в електронному вигляді через електронну систему закупівель.

Під час використання електронної системи закупівель з метою подання ТП і їх оцінки документи та дані створюють та подають з урахуванням вимог Закону № 851.

На першому етапі конкурентного діалогу всім учасникам пропонують подати ТП, в якій надають інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, вимогам, визначеним замовником у тендерній документації, та опис рішення про закупівлю без зазначення ціни.

Зауважте, що інформація з описом рішення про закупівлю для першого етапу конкурентного діалогу подається в ТП окремим файлом.

Учасник подає документ з ТП в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначає відповідну інформацію, а також завантажує інші необхідні документи, які замовник вимагає у ТД.

Кожен учасник має право подати тільки одну ТП (зокрема, й до визначеної в ТД частини предмета закупівлі (лота).

При цьому отриману ТП електронна систему закупівель автоматично вносить до реєстру за формою, встановленою Наказом № 490. Водночас система автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.

Увага!

ТП має містити підтвердження, що учасник надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі.

Слід зазначити, що ТП, які будуть отримані електронною системою закупівель після закінчення строку їх подання, не приймають та автоматично повертають учасникам, які їх подали.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою ТП до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення ТП. Такі зміни або заява про відкликання ТП враховуються в разі, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання ТП.

На першому етапі конкурентного діалогу строк подання тендерних пропозицій має бути не меншим ніж 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентного діалогу.

КРОК 5. Розкриття ТП для участі в першому етапі конкурентного діалогу

Під час розкриття ТП для участі в першому етапі конкурентного діалогу автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників. Однак інформацію з описом рішення про закупівлю може побачити лише замовник.

Протокол розкриття ТП електронна систему закупівель формує за формою, затвердженою Наказом № 490, та автоматично оприлюднює в день розкриття ТП.

Увага!

Не підлягає розкриттю інформація, що обгрунтовано визначена учасником конфіденційною. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 і вимогам, установленим у статті 17 Закону про публічні закупівлі.

КРОК 6. Розглядаємо ТП на першому етапі конкурентного діалогу

Після розкриття ТП замовник розглядає пропозиції учасників на відповідність вимогам, установленим у ТД для першого етапу конкурентного діалогу.

Усіх учасників, пропозиції яких замовник не відхилив, він запрошує до переговорів, але не менше трьох.

Замовник проводить переговори з кожним учасником окремо. При цьому додатково можуть відбуватися спільні зустрічі з усіма учасниками. Під час переговорів можуть бути обговорені всі аспекти закупівлі з метою визначити засоби та рішення щодо робіт чи послуг, що планують закупити.

Зауважимо, що замовник під час переговорів не має права застосовувати дискримінаційний підхід до різних учасників та розкривати іншим учасникам запропоновані рішення або іншу конфіденційну інформацію, отриману від учасника, який бере участь у переговорах, без його згоди.

Замовник проводить діалог до визначення рішення щодо закупівлі. Після завершення діалогу замовник вносить зміни до ТП щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі або визначає нові характеристики предмета закупівлі відповідно до Закону про публічні закупівлі.

Замовник має право після отримання попередніх ТП внести зміни до критеріїв оцінки пропозицій чи запропонувати нові на другий етап торгів згідно із Законом про публічні закупівлі. Інформацію про зміну умов ТД розміщують та відображають в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції ТД додатково до початкової. Замовник разом зі змінами до ТД в окремому документі оприлюднює перелік змін, що їх вносять.

Для проведення другого етапу конкурентного діалогу замовник визначає критерії та методику оцінки.

Опис методики оцінки за критерієм «ціна» має містити інформацію про врахування/неврахування податку на додану вартість.

Потім замовник запрошує всіх учасників, які брали участь у діалозі, взяти участь у другому етапі процедури конкурентного діалогу.

У частині оголошення про другий етап процедури конкурентного діалогу заповнюють поля про розмір мінімального кроку пониження ціни; найменування учасників, запрошених до другого етапу; кінцевий строк подання ТП.

КРОК 7. Розглядаємо ТП на другому етапі конкурентного діалогу

На другому етапі конкурентного діалогу учасники мають подати остаточні ТП із зазначенням ціни.

Строк подання ТП на другому етапі становить не менше 15 календарних днів з дня отримання учасниками запрошення взяти участь у другому етапі процедури конкурентного діалогу.

Дату й час розкриття тендерних пропозицій на другому етапі, як і на першому, визначає автоматично електронна система закупівель та зазначає в оголошенні про проведення процедури конкурентного діалогу.

Розгляд та оцінка тендерних пропозицій учасників на другому етапі конкурентного діалогу здійснюються відповідно до статті 28 Закону про публічні закупівлі.

Нагадаємо, що в електронних торгах оцінку ТП здійснює автоматично ЕСЗ. Причому оцінка здійснюється як через застосування електронного аукціону, так і на основі критеріїв і методики оцінки, які замовник визначає в ТД.

Розглядає пропозиції на відповідність вимогам ТД сам замовник. За результатами розгляду та оцінки ТП замовник визначає переможця та в день його визначення приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Так, переможець процедури закупівлі — це учасник, ТП якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у ТД, і визнана найбільш економічно вигідною та якому замовник повідомив про намір укласти договір. Або — учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю має бути оприлюднено протягом одного календарного дня з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі. У цей же строк замовник має надіслано його переможцю. Форма повідомлення затверджена Наказом № 490.

Решті учасників електронна система закупівель автоматично надсилає повідомлення із зазначенням найменування та місцезнаходження переможця торгів.

Нагадаємо, що в електронних торгах зменшено строк подання переможцем торгів документів, що підтверджують відсутність підстав для відмови йому в участі в торгах. Так, відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 17 Закону про публічні закупівлі зазначений строк не має перевищувати п’яти календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір.

Інформацію про відхилення ТП замовник має оприлюднити протягом одного календарного дня з дня прийняття рішення в електронній системі закупівель. До того ж таку інформацію система автоматично надсилає учасникові/переможцеві, ТП якого відхилена.

КРОК 8. Укладаємо договір про закупівлю

Строк, протягом якого замовник не має права укладати договір про закупівлю, оскільки має бути забезпечено право осіб на оскарження рішень замовника, однаковий для всіх трьох видів процедур публічних закупівель. Тож і для конкурентного діалогу він становить 10 календарних днів.

Відлік десятиденного строку ведуть від дня оприлюднення на веб-порталі Мінекономрозвитку повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Кінцевий строк укладання договору про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів: протягом строку дії пропозиції учасника, але не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог ТД та пропозиції учасника-переможця (ч. 2 ст. 32 Закону про публічні закупівлі). Зараз цей строк менший, ніж у «паперових» торгах, тож варто бути уважним, щоб не помилитися.

Увага!

Замовник має оприлюднити в електронній системі закупівель договір про закупівлю протягом двох календарних днів з дня його укладення.

Строк оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору наразі становить три календарних дні з дня появи підстави. При цьому повідомлення про внесення змін до договору оприлюднюють в усіх без винятку восьми випадках, що передбачені частиною 4 статті 36 Закону про публічні закупівлі.

КРОК 9. Оформлення результатів конкурентного діалогу

Нагадаємо, що в публічних електронних закупівлях оголошення про результати процедури закупівлі законодавець не передбачив.

А от звіт про результати проведення процедури закупівлі нині автоматично формує електронна система закупівель та оприлюднює його протягом одного календарного дня після того, як замовник оприлюднив договір про закупівлю на веб-порталі Мінекономрозвитку. Форма звіту затверджена Наказом № 490. Вимоги до інформації, яка має бути зазначена у звіті, встановлено статтею 19 Закону про публічні закупівлі.

КРОК 10. Відміна процедури закупівлі чи визнання закупівлі такою, що не відбулася

Випадки, коли замовник відміняє торги або визнає їх такими, що не відбулися, передбачені у статті 31 Закону про публічні закупівлі.

Відповідно до частини 3 статті 31 Закону про публічні закупівлі повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель протягом одного календарного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення, його автоматично надсилає електронна система закупівель усім учасникам.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль