Які коди в податковій накладній зазначати для комунальних послуг

338
Бюджетна установа, яка є платником ПДВ, споживає комунальні послуги та отримує від постачальника послуг «закодовану» податкову накладну. Установа надає в оренду приміщення та виставляє орендареві рахунки на сплату орендної плати та спожитих орендарем комунальних послуг. Який код послуг для заповнення податкової накладної, складеної за комунальними послугами, зазначити?

Бажання можновладців тотально контролювати ПДВ створило для платників цього податку (далі — платники) так звані кодові проблеми. Адже заповнення кодів в податкових накладних виявилося неабиякою проблемою.

Тож про коди послуг в податковій накладній 2017 у разі постачання комунальних послуг і поговоримо.

Як тлумачить комунальні послуги законодавство

Аби дійти правильного висновку, звернімося до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV (далі — Закон № 1875) та до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 № 1307 (далі — Порядок № 1307).

Житлово-комунальні послуги — результат господарської діяльності, мета якої — забезпечити умови проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил (ст. 1 Закону № 1875).

Житлово-комунальні послуги передбачають, зокрема, комунальні послуги. Вони, своєю чергою, є результатом господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної або юридичної особи в холодній та гарячій воді, водовідведенні, газо- та електропостачанні, опаленні, вивезенні побутових відходів.

Важливо також зрозуміти: хто, кому й на підставі чого надає такі послуги за Законом № 1875.

Учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: власник, споживач, виконавець та виробник (ч. 2. ст. 19 Закону № 1875).

Так, виробник — це суб’єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги. Виконавець — це суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачеві. І нарешті, третя, але не остання сторона у комунальному ланцюзі — споживач — фізична або юридична особа, яка отримує житлово-комунальну послугу.

Не концентруватимемо увагу на такому докладному поділі, зосередимося лише на тому, що бюджетна установа — учасник «комуналки». Зрозуміємо принцип, а нюанси з’ясуються самі собою.

Від договору та первинки — до кодів у податкових накладних

Житлово-комунальні (комунальні) послуги створює виробник. Надає їх споживачеві виконавець. При цьому виробник може бути і їх виконавцем. Відносини між учасниками у сфері житлово-комунальних послуг будуються винятково на договірних засадах (ст. 19 Закону № 1875).

Договір, точніше, його предмет є точкою відліку для визначення коду. Адже як предмет назвеш, так податкову накладну і закодуєш.

У Законі № 1875 встановлено 18 істотних умов договору на надання житлово-комунальних послуг (далі — договір; ч. 1 ст. 26 Закону № 1875).

Так, договір має містити вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальну вартість послуг; порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг.

Коди в податкових накладних для комунальних послуг

Здавалося б, усе зрозуміло. Є комунальні послуги, визначені Законом № 1875, є договір, є наразі чинний Державний класифікатор продукції та послуг (ДК 016:2010). Потрібно підібрати відповідний код комунальної послуги у ДК 016:2010 і відповідно до Порядку № 1307 заповнити графу 3.3 податкової накладної.

Коди у податковій накладній, коли комунальні послуги відображають як товар

Перший ПДВ-«фокус» у тому, що Податковий кодекс України (ПК) та Закон № 1875 суперечать один одному у визначенні комунальних послуг. Для Закону № 1875 — вони послуги, для ПК — товар.

Адже застосовуючи термін «постачання товарів», ПК вважає товаром електричну і теплову енергію, газ, пару, воду, повітря (охолоджене чи кондиційоване) (абз. 2 пп. 14.1.191 ПК).

Виходить, що бухгалтер стосовно таких послуг (які для оподаткування ПДВ є не послугами, а товаром) має відкласти ДК 016:2010 вбік і записати для «комунальних товарів» їхній код за УКТ ЗЕД. І тоді вже заповнювати графу 3.1 податкової накладної.

З усіх «комунальних» товарів код в УКТ ЗЕД має лише енергія електрична, а саме — 2716 00 00 00.

Для решти «комунальних» товарів місця в УКТ ЗЕД не знайшлося, втім, як і для багатьох інших товарів. Коди товарів, яких немає в УКТ ЗЕД, слід шукати в довіднику умовних кодів на офіційному веб-порталі ДФС. Адже на розроблення такого довідника її уповноважив Мінфін оновленим Порядком № 1307.

Так, згідно з довідником маємо такі умовні коди, що відповідають «комунальним» товарам:

·         00401 — теплова енергія;

·         00402 — пара;

·         00405 — вода, крім води, яка класифікується у товарних позиціях 2201, 2202 УКТ ЗЕД.

Для бюджетної установи, яка є платником ПДВ, дуже важливо відстежувати, чи правильний код застосував постачальник комунальних послуг у податковій накладій.

Унаочнимо викладене на Прикладі 1.

ПРИКЛАД 1. Заповнення кодів у податковій накладній у разі постачання комунальних послуг

ПАТ «Комуналочка» (ІПН 888888888888) за договором надання комунальних послуг за березень 2017 року надало Зразковій бюджетній установі (ІПН 777777777777) комунальні послуги:

 • енергію електричну — 50 кВт·год. за ціною 1,67 грн за 1 кВт год.;
 • воду — 5 м3 за ціною 10,38 грн за 1 м3;
 • теплову енергію — 3,70 Гкал за ціною 1291,15 грн за 1 Гкал.

31.03.2017 бухгалтер склав податкову накладну № 88.

Як вказати коди послуг для оформлення податкової накладної 2017 року, див. у зразку заповнення податкової накладної на комунальні послуги.

Коди у податковій накладній, коли комунальні послуги відображають як послуги

Підставою для нарахування податкового кредиту є не лише податкова накладна, з якою так багато мороки, зокрема щодо визначення кодів за УКТ ЗЕД і за ДК 016:2010, а й документи, визначені в пункті 201.11 ПК. Одним із них є рахунок, який виставляють споживачу за надані послуги, вартість яких визначають за показами приладів обліку. Такий рахунок містить загальну суму платежу, суму ПДВ і податковий номер продавця.

Тобто якщо у договорах передбачено надання комунальних послуг, зокрема з водопостачання, водовідведення, газо- та електропостачання, теплопостачання, вартість яких визначають за показами приладів обліку, і рахунки містять загальну суму платежу, суму ПДВ та податковий номер постачальника таких послуг, на підставі цього рахунка отримувач послуг може сформувати податковий кредит без отримання податкової накладної.

На підтвердження цього ДФС надала роз’яснення у своєму листі від 23.12.2016 № 40753/7/99-99-15-03-01-17. При цьому комунальні послуги фіскали називають послугами.

Бюджетник — отримувач комунальних послуг

Підприємства, які надають комунальні послуги (постачають теплову енергію, воду, природний газ (крім скрапленого), транспортують та/або розподіляють природний газ тощо) бюджетним установам (платникам ПДВ), визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом (п. 187.10 ПК).

Водночас до складу плати за утримання приміщення вносять вартість послуг з технічного обслуговування ліфтів і диспетчерських систем, систем протипожежної автоматики і димовидалення, побутових електроплит, обслуговування димовентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем водо- і теплопостачання, водовідведення та зливної каналізації, вивезення й утилізації твердого побутового та грубого сміття, прибирання будинкової та прибудинкової території.

Податкові накладні платник податку, який застосовує касовий метод, складає на дату отримання коштів, що надійшли на поточний рахунок продавця як плата (попередня оплата) за товари/послуги (лист ДФС від 03.03.2017 № 4475/6/99-99-15-03-02-15).

Водночас датою формування податкового кредиту на підставі рахунка за комунальні послуги, вартість яких визначають за показами приладів обліку, для платників, які використовують «касовий метод» формування податкового кредиту, є дата списання коштів з рахунку платника.

Бюджетник-орендодавець

Якщо орендодавцем є бюджетна установа, вона не вносить до бази оподаткування ПДВ витрати на утримання наданого в оренду нерухомого майна, комунальні послуги та енергоносії, які відшкодовує (компенсує) орендар (п. 188.1 ПК), тому податкову накладну на такі операції не складають.

У такому разі послуги оренди у розумінні ПДВ є «послугами щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості» — код за ДК 016:2010 «68.20».

Унаочнимо викладене на Прикладі 2.

ПРИКЛАД 2. Заповнення податкової накладної у разі постачання орендних послуг

Зразкова бюджетна установа (ІПН 888888888888) за договором оренди за березень 2017 року надала ТОВ «Оберіг» (ІПН 777777777777) послуги оренди на суму 63000 грн (у т.ч. ПДВ — 10500,00 грн) та комунальні послуги:

•         енергію електричну 50 кВт·год за ціною 1,67 грн за 1 кВт·год;

•         воду 5 м3 за ціною 10,38 грн за 1 м3;

•         теплову енергію 3,70 Гкал за ціною 1291,15 грн за 1 Гкал.

12.04.2017 ТОВ «Оберіг» перерахувало орендну плату та відшкодувало комунальні послуги за березень 2017 року. Відповідно 12.04.2017 бухгалтер склав податкову накладну № 78.

Як вказати коди послуг для заповнення податкової накладної 2017 року, див. у зразку заповнення податкової накладної на орендні послуги.

І насамкінець нагадаємо, що до кінця 2017 року діє мораторій на застосування штрафних санкцій за допущені у податковій накладній помилки під час зазначення коду товару та/або послуги (п. 35-1 підрозд. 2 розд. ХХ ПК).

Тобто у разі допущення такої помилки продавців не штрафуватимуть, але покупці все одно не матимуть права на податковий кредит. Адже помилка в податковій накладній в коді УКТ ЗЕД є істотною (п. 201.10 ПК).

Тому рекомендуємо покупцям ретельніше вибирати постачальників, у т. ч. комунальних послуг, та орендодавців.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль