Додаткова відпустка за роботу з комп’ютером: надати НЕ МОЖНА ігнорувати

1304
У наш час без працівника, який працює за ком’ютером, не можна уявити жодної установи. А чи замислювалися ви, що така робота передбачає для працівника додаткові преференції? Чому? Тому, що робота за комп’ютером пов’язана з підвищеним зоровим і нервово-емоційним напруженням. Звичайно, молоко за шкідливі умови праці таким працівникам не дають, а ось додаткову відпустку за законодавством роботодавець має забезпечити.

Як компенсацію за роботу в шкідливих умовах, Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) передбачена щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці. Одним із видів додаткових відпусток за особливий характер праці є додаткова відпустка за роботу з комп’ютером.

Невже кожному працівникові, робота якого пов’язана з комп’тером, потрібно надавати таку відпустку?

У своєму листі від 11.08.2014 № 348/13/116-14 Мінсоцполітики наголошує: щорiчнi додатковi вiдпустки за особливий характер працi, передбаченi законодавством, мають надаватися вiдповiдним працiвникам в обов’язковому порядку. І не може бути перепоною цьому навіть те, що колективний договiр не укладено або в колективному договорi не встановлено гарантiю щодо встановлення працiвникам таких вiдпусток.

І що примітно — на порушників  чекає відповідальність.

Розповімо про все почергово.

Кому надають відпустку за роботу з комп’ютером

Щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці є двох видів:

  • додаткові відпустки за роботу з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я;
  • додаткові відпустки за роботу з ненормованим робочим днем.

Зрозуміло, що відпустка за роботу з комп’ютером належить до першого варіанта — до робіт з підвищеним нервово-емоційним, інтелектуальним, зоровим навантаженням.

Так, нашу думку цілком підтверджує позиція 58 підрозділу «Інші види виробництв» розділу ХХІІ «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290 (додаток 2 до постанови).

У ній йдеться про право працівників, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів.

Те, що персональні комп’ютери належать до електронно-обчислювальних машин здається всім очевидним. А для більшою переконливості наведемо визначення з Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Держпромнагляду від 26.03.2010 № 65. Вони, до речі,  поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, якщо лиш ті у своїй діяльності мають справу з електронно-обчислювальними машинами.

Електронно-обчислювальна машина — електронно-обчислювальна машина з необов’язковими додатковими пристроями, системними елементами (пристрої для друку, сканери, модеми, блоки безперервного живлення та інші спеціальні ПП (клавіатура, маніпулятор «миша», дискова система, звукова система, модем, мікрофон, принтер, сканер тощо)).

Що ж, не залишається жодних сумнівів — персональні комп’ютери належать до ЕОМ. А робота на ЕОМ та обчислювальних машинах через підвищене зорове і нервово-емоційне напруження належить до роботи з особливим характером праці.

Отже, право на щорічну додаткову відпустку за роботу на комп’ютері мають:

інженер з комп’ютерних систем, адміністратор системи, аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення, оператор комп’ютерного набору — бо вже з самої назви, визначеної ДК 003:2010 «Класифікатор професій», очевидно, що працівник майже увесь робочий час проводить за персональним комп’ютером.

Для цих працівників тривалість щорічної додаткової відпустки можна визначати по-максимуму — 4 календарних дні;

секретарі, бухгалтери, працівники кадрової служби та інші офісні працівники — бо кожен з них більше чи менше часу виконує свої посадові обов’язки за комп’ютером.

Для цих працівників тривалість щорічної додаткової відпустки залежатиме від часу фактичної зайнятості роботою на комп’ютері — приміром, 2 або 3 дні.

Який порядок надання додаткової відпустки за роботу на комп’ютері

Додаткова відпустка за роботу на комп’ютері — як додаткова відпустка за особливий характер праці — належить до щорічних.

Звідси — і порядок надання такої відпустки, аналогічний щорічним відпусткам. Перелічимо основні правила.

Додаткова відпустка за особливий характер праці надається:

1) за відпрацьований робочий рік. Рахувати потрібно від дати укладання трудового договору. У перший рік роботи про таку відпустку можна запитувати у роботодавця лише після закінчення шести місяців безперервної роботи. Якщо, звісно, йдеться не про працівника з кола пільговиків;

2) одночасно із щорічною основною відпусткою або окремо від неї — все залежить від бажання працівника та волі роботодавця;

3) з таким розрахунком, щоб вона була використана, як правило, до закінчення робочого року;

4) за графіком відпусток. Закон про відпустки вимагає дотримати черговості відпусток, встановленої графіками для щорічних відпусток. Тому, формуючи графіки відпусток на наступний рік, варто мати на увазі не лише основні відпустки працівників;

5) пропорційно фактично відпрацьованому часу.

Дні такої відпустки переносять або продовжують за хвороби працівника, виконання ним державних чи громадських обов’язків, якщо за працівником зберігають середній заробіток, у разі настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, збігу з відпусткою у зв’язку з навчанням.

Якщо працівниця йде у декретну відпустку, за її заявою до такої відпустки приєднують щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від часу її роботи в установі в поточному робочому році (ст. 180 Кодексу законів про працю України; далі — КЗпП).

Та й при звільненні працівника про таку відпустку треба пам’ятати — за не використані дні такої відпустки слід виплатити компенсацію.

Зауважимо, що умови проводити атестацію робочих місць за умовами праці для надання працівникам щорічної додаткової відпустки за роботу з комп’ютером законодавці не встановили.

Як розрахувати додаткову відпустку за роботу на комп’ютері

Ми вже говорили, що додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу.

Тобто ви до часу, що дає право на таку відпустку:

  • зараховуєте дні, коли працівник фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад;
  • вилучаєте дні, в які працівник був зайнятий роботою на персональному комп’ютері менше половини тривалості робочого дня, а також періоди відпустки без збереження заробітної плати, хвороби, соціальних відпусток (у т. ч. декретної відпустки), навчальних відпусток, творчих відпусток, навчання працівника на курсах підвищення кваліфікації, увільнення працівника у зв’язку з його мобілізацією.

Тому перше і найважливіше — аби порахувати правильно тривалість відпустки за роботу на комп’ютері, потрібно організувати облік робочого часу, відпрацьованого в умовах з особливим характером праці. Як це зробити — визначайте самі. Приміром, можна встановити спеціальну комп’ютерну програму, що вестиме хронометраж часу роботи працівника за комп’ютером.

Коли рахуватимете тривалість додаткової відпустки за особливий характер праці, не забудьте відняти святкові та неробочі дні.

Приклад розрахунку тривалості додаткової відпустки за роботу з комп’ютером

Колективним договором працівнику встановлено щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю 4 календарних дні. Працівник працює за п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними днями у суботу та неділю і зайнятий роботою на персональному комп’ютері не менше половини тривалості робочого дня. Визначимо умовно тривалість відпустки за робочий рік 01.01.2016-31.12.2016. За цей робочий рік працівник перебував у щорічній відпустці тривалістю 24 к. дн. (з 01.07.2016 по 24.07.2016) та у відпустці без збереження заробітної плати як інвалід ІІ групи тривалістю 60 к. д. (з 01.09.2016 по 30.10.2016).

Період щорічної основної відпустки зараховують до часу, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці. Тому на тривалість такої відпустки це не вплине. На період відпустки без збереження заробітної плати згідно з графіком роботи працівника припав 41 робочий день.

При п’ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями у суботу та неділю норма тривалості робочого часу на 2014 рік становить 251 робочий день.

Обчислимо конкретну тривалість відпустки:

4 ÷ 251 × (251 – 41) ≈ 3,3466.

У результаті заокруглення отримуємо 3 (календарних дні).

Отже, працівник має право на щорічну додаткову відпустку за роботу з комп’ютером за робочий рік 01.01.2016-31.12.2016 тривалістю 3 календарних дні.

Яка відповідальність за ненадання відпустки за особливий характер праці

Як бачимо, щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці, зокрема за роботу на комп’ютері, передбачена законодавством.

Отже, ненадання такої відпустки вважатиметься порушенням законодавства, а відповідно, на установу і посадових осіб установи можуть очікувати фінансові санкції.

Дотримання законодавства у сфері праці контролює Держпраці. Факт порушення роботодавцем законодавства про працю може бути встановлено під час перевірки інспекторами праці. А ініціювати її може як власне Держпраці, так і  працівник, право на відпустку якого порушили.

За статтею 28 Закону про відпустки особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Юридичні особи, які використовують найману працю, в разі порушення вимог трудового законодавства, зокрема в частині надання відпусток, несуть відповідальність у вигляді штрафу у розмірі мінімальної заробітної плати.

Посадових осіб, винних у порушенні законодавства про відпустки, може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Розмір штрафу становить від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510-1700 грн. (ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Якщо будуть виявлені грубі порушення законодавства про працю інспектор має право направити матеріали перевірки до правоохоронних органів для прийняття рішення щодо проведення досудового розслідування (із внесенням відповідного запису до Єдиного реєстру досудових розслідувань) у зв’язку із ознаками злочину, відповідальність за який передбачена статтею 172 Кримінального кодексу України (штраф від 34 000 до 51 000 грн. або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправні роботи на строк до двох років).Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачіПриділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль