Індексація зарплати у червні 2017 року

6513
Другий рік поспіль право на індексацію заробітної плати здебільшого мають працівники органів місцевого самоврядування. Для всіх інших категорій працівників бюджетної сфери індексації не проводили, оскільки індекс споживчих цін у період між підвищенням тарифних ставок (окладів) не перевищував порогу індексації, який становить 103%. У травні 2017 року ситуація з індексацією заробітної плати кардинально змінилася. Тож далі про нюанси травнево-червневої індексації

Індексацію зарплати у червні 2017 року слід проводити, зважаючи на місяці підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери, якими є січень і травень 2017-го, та на посади, які обіймають такі працівники.

Будь-який місяць набуває статусу базового у разі, якщо підвищують посадові оклади (тарифні ставки).

Розглянемо кожен із цих місяців окремо з урахуванням посад.

Норми для роботи

Зарплату працівників бюджетної сфери індексуємо, керуючись Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-XII (далі — Закон про індексацію) та Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078 (далі — Порядок № 1078).

Нагадаємо норми Порядку № 1078, якими слід керуватися для визначення права працівників бюджетних установ на індексацію їхньої заробітної плати, принаймні у  травні та червні 2017 року.

Перша. Право на індексацію виникає, якщо наростаючим підсумком індекс споживчих цін (ІСЦ) перевищить поріг індексації, який із 01.01.2016 становить 103%.

Друга — головна. Із січня 2016 року ключовим у правилах індексації зарплати став пункт 5 Порядку № 1078, а саме: у разі підвищення тарифної ставки (посадового окладу) значення ІСЦ у місяці, в якому відбувається підвищення, приймають за 1, або 100%.

Третя. Місяць підвищення посадового окладу (тарифної ставки) умовно визначаємо базовим. Для подальшої індексації зарплати ІСЦ обчислюємо наново — наростаючим підсумком із місяця, наступного за базовим.

Четверта. Індексацію в базовому місяці не нараховують, якщо розмір підвищення зарплати (з урахуванням усіх постійних її складових) перевищує суму індексації, що склалася в місяці підвищення (базовому місяці).

П’ята. Індексації підлягає заробітна плата в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого щороку затверджує Верховна Рада України в законі про Державний бюджет України. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

Із травня 2017 року прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено у розмірі 1684 грн.

Шоста. У разі, якщо особа працює неповний робочий час, суму індексації її заробітної плати визначають із розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу. Якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад перебував у відпустці або на лікарняному, то суму індексації виплачують пропорційно відпрацьованим дням. Якщо працівник не відпрацював жодного дня в місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не проводиться.

Базовий місяць — січень 2017 року

Для певних категорій працівників бюджетної сфери у січні 2017 року підвищено посадові оклади (тарифні ставки). Отже, для них цей місяць стає базовим.

У базовому місяці значення ІСЦ приймають за 1, або 100%.

Починаючи з лютого 2017 року, ІСЦ наростаючим підсумком обчислюємо наново для проведення подальшої індексації.

Індекс інфляції у лютому становив 101,0%. Оскільки 101,0% < 103,0%, зарплату в квітні не індексуємо.

Індекс інфляції у березні становив 101,8%. Наростаючим підсумком за лютий-березень це буде 102,8% (1,01 × 1,018 × 100%). Знову ж  таки 102,8% < 103%. Зарплату у травні не індексуємо.

Індекс інфляції у квітні становив 100,9%. Наростаючим підсумком за лютий — квітень це буде 103,7% (1,01 × 1,018 × 1,009 × 100%). Як бачимо, 103,7% > 103%. Тож у червні зарплату в межах прожиткового мінімуму, який із 01.05.2017 становить 1684 грн, індексуємо на величину приросту індексу 3,7%. Сума індексації становить 62,31 грн (1684,00 грн × 3,7%).

Для кого січень 2017 року — базовий

Це працівники окремих галузей бюджетної сфери та держорганів.

Працівники державних органів

Право на індексацію набувають:

  •  працівники на посадах державної служби;
  • працівники, які виконують функції з обслуговування державних органів;
  •  працівники патронатних служб;
  •  працівники Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України.

Обгрунтування.

Схеми посадових окладів державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування державних органів, працівників патронатних служб в державних органах і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабміну, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України наведено в додатку до постанови КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 № 15.

Працівники з оплатою праці за ЄТС

Право на індексацію набувають:

  • працівники 1-25-го тарифних розрядів за Єдиною тарифною сіткою розрядів та коефіцієнтів (ЄТС).

Обгрунтування.

Постановою КМУ «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12.2016 № 1037 (далі — Постанова № 1037) підвищено посадові оклади (тарифні ставки) працівникам з оплатою праці за ЄТС.

Із 1 січня 2017 року Постанова № 1037  кардинально змінила підходи до розрахунку посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) працівників, працю яких оплачують за постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298.

Тобто з 1 січня 2017 року для розрахунку посадових окладів працівників 2-25-го тарифних розрядів за основу беруть розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Із зазначеної дати посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду становить 1600 грн.

У Постанові № 1037 також визначено, що в штатному розписі бюджетних установ з 1 січня 2017 року мають бути встановлені нові розміри посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) усіх працівників з оплатою праці за ЄТС. Тобто вимога про встановлення нових розмірів посадових окладів стосується всіх без винятку працівників, зокрема й тих, кому встановлено 1-й тарифний розряд.

Робітники

Право на індексацію набувають:

  • робітники, зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів.

Обгрунтування.

Схеми посадових окладів робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів затверджено наказом Мінпраці від 02.10.1996 № 77 (далі — Наказ № 77).

Базовий місяць — травень 2017 року

Для певних категорій працівників бюджетної сфери у травні 2017 року підвищено посадові оклади. Отже, для них цей місяць стає базовим.

У базовому місяці значення ІСЦ приймають за 1, або 100%.

Починаючи з червня 2017 року ІСЦ наростаючим підсумком обчислюємо наново для проведення подальшої індексації.

Органи місцевого самоврядування, прокуратури

Право на індексацію набувають:

  •   керівні працівники та спеціалісти;
  •    службовці.

Обгрунтування.

Посадові оклади для цих посад востаннє підвищували на 25% із грудня 2015 року на підставі постанови КМУ «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 № 1013. Грудень став базовим місяцем.

Працівники, для яких базовим місяцем є грудень 2015 року, набули право на індексацію зарплати у травні 2017 року в сумі 229,02 грн (1684 грн × 13,6%).

У травні 2017 року постановою «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 24.05.2017 № 353 (далі — Постанова № 353) Уряд підвищив посадові оклади керівним працівникам, спеціалістам та службовцям органів місцевого самоврядування, прокуратури. Постанова № 353 набула чинності 26 травня 2017 року.

Із 1 по 25 травня працівники мали право на індексацію пропорційно відпрацьованим дням. Сума індексації за 16 робочих днів становить 183,22 грн: 229,02 грн ÷ 20 (р. дн.) × 16 (р. дн.).

Із 26 травня слід визначити право працівників на індексацію. Для цього суму підвищення заробітної плати, з урахуванням усіх її постійних складових, слід порівняти із сумою індексації. Зауважте, зазначені обчислення потрібно проводити із розрахунку повністю відпрацьованого місяця. Оскільки найменша сума підвищення посадового окладу — для посадових осіб 277 грн (2000 грн – 1723 грн) — перевищує суму можливої індексації (277 грн. ˃ 229,02 грн), працівники органів місцевого самоврядування здебільшого втрачають право на індексацію за новими окладами.

Травень 2017 року стає базовим місяцем і права на індексацію зарплати у червні працівники не набувають.

Нагадаємо, що суму індексації враховують у заробітній платі за порівняння з мінімальною заробітною платою, яка становить 3200 грн. Це важливо пам’ятати під час розрахунку доплати до мінімальної зарплати. Тобто спочатку нараховують посадовий оклад, надбавки, доплати, премію, суму індексації, а потім розраховують (за потреби) доплату до мінімальної зарплати.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачіПриділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль