Відповідальність головного бухгалтера бюджетної установи: за що і яка

129
Головний бухгалтер бюджетної установи — посада шанована, але й дуже відповідальна. Бо, на перший погляд, дрібна помилка може згодом дорого коштувати не лише установі, а й самому бухгалтеру. І відповідальності, приміром адміністративної чи матеріальної, він не зможе уникнути.

Про відповідальність головного бухгалтера бюджетної установи згідно із законами у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень нагадує пункт 20 Типового положення про бухгалтерську службу, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 № 59 (далі — Типове положення).

Це може бути як дисциплінарна чи матеріальна відповідальність, так і адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність. Про наслідки притягнення до відповідальності розповімо докладніше далі, але спочатку пригадаємо основні посадові обов'язки головного бухгалтера бюджетної установи.

Посадові обов’язки головного бухгалтера

Функціональні обов’язки головного бухгалтера бюджетної установи визначають за:

 • Типовим положенням;
 • кваліфікаційною характеристикою посади «головний бухгалтер», наведеною у Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336, або у Довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженому наказом Нацдержслужби від 13.09.2011 № 11.

Головний бухгалтер бюджетної установи, зокрема:

 • здійснює керівництво діяльністю бухгалтерської служби, забезпечує  раціональний  та  ефективний  розподіл  посадових обов'язків  між  її  працівниками  з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;
 • здійснює  у  межах  своїх  повноважень  заходи  щодо відшкодування винними особами збитків від  нестач,  розтрат, крадіжок;
 • підписує звітність та документи, які є підставою для перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів); проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; приймання і видачі грошових коштів; оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; проведення інших господарських операцій;
 • відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з  порушенням  встановлених  вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника бюджетної установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;
 • здійснює контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою; складенням звітності; цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна; правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди; відповідністю взятих  бюджетних  зобов'язань  відповідним бюджетним  асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням тощо.
 • погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.

Матеріальна відповідальність головного бухгалтера бюджетної установи

Матеріальна відповідальність це — обов’язок працівника відшкодувати шкоду, завдану установі неналежним виконанням своїх трудових обов’язків (ст. 130-138 Кодекс законів про працю України; КЗпП).

Приміром, головбуха можуть притягнути до матеріальної відповідальності, коли шкоди установі завдано через зайві грошові виплати працівникам або неправильну організацію обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей.

Як і для кожного працівника, матеріальна відповідальність головного бухгалтера бюджетної установи за шкоду, заподіяну установі при виконанні трудових обов'язків, обмежена розміром прямої дійсної шкоди, але не може бути більшою його середньомісячного заробітку.

Підстави для притягнення головного бухгалтера до відповідальності унаочнимо в Таблиці 1.

Таблиця 1

Загальні підстави для притягнення головного бухгалтера до матеріальної відповідальності

Підстави

Норма КЗпП

Заподіяння шкоди внаслідок порушення покладених на головбуха трудових обов’язків

Ч. 1 ст. 130

Заподіяння прямої дійсної шкоди

Ч. 2 ст. 130

Заподіяння шкоди установі винними протиправними діями (бездіяльністю) головбуха

Ч. 2 ст. 130

Заподіяння шкоди, яка не належить до категорії нормального виробничо-господарського ризику

Ч. 4 ст. 130

Заподіяння шкоди головбухом, який не перебував у стані крайньої необхідності

Ч. 4 ст. 130

Неодержання установою прибутку (внаслідок незаконних дій або бездіяльності головбуха)

Ч. 4 ст. 130

За наявності зазначених підстав матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення головбуха до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності

Повна матеріальна відповідальність головного бухгалтера бюджетної установи: чи можливо

У ст. 1351 КЗпП встановлено умови, за яких на працівника можна покласти за договором повну матеріальну відповідальність. Це:

 • вік понад 18 років;
 • обіймання посад або виконання робіт, що безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей.

Такі посади і роботи чітко визначені в постанові Держкомпраці СРСР та Секретаріатом ВЦРПС «Про затвердження переліку посад і робіт, які заміщаються або виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, які були передані їм для збереження, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва, а також типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність» від 28.12.1977 № 447/24 (далі — Перелік). Ця постанова діє на території України до цих пір.

Проаналізувавши положення Переліку, ані посади головного бухгалтера, ані видів робіт, які відповідають його функціональним обов’язкам у ньому ви не знайдете.

Отже, укладати договір про повну матеріальну відповідальність з головним бухгалтером організації незаконно.

Водночас не можна забувати про вимоги статті 134 КЗпП стосовно відповідальності за шкоду, завдану установі розкраданням, умисним зіпсуттям, недостачею або втратою окремих видів майна та інших цінностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір. Межі матеріальної відповідальності працівників у цій ситуації встановлюються законодавством.

Дисциплінарна відповідальність головного бухгалтера бюджетної установи

Головного бухгалтера, який порушив трудову дисципліну, може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Тобто до нього можуть застосувати один з таких заходів стягнення, як:

 • догана;
 • звільнення.

Застосовувати чи ні дисциплінарне стягнення за порушення трудової дисципліни — вирішує керівник установи.

Адміністративна і кримінальна відповідальність головного бухгалтера бюджетної установи

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУАпП), настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 9 КУпАП).

Нагадаємо, що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення  фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе керівник установи (ч. 3 ст. 8 Закону № 996).

Кримінальну відповідальність головного бухгалтера бюджетної установи у разі ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ЄСВ визначають статті 212 і 2121 Кримінального кодексу України.

Докладно адміністративну та кримінальну відповідальність головного бюджетної установи унаочнено в Таблиці.

Прикріплені файлиПідписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


 • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачіПриділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль