text
Головбух: Бюджет

І хочеться, і колеться… або Дещо про конфлікт інтересів

 • 30 серпня 2017
 • 28

Коли перед посадовою особою постає колізія обов’язку і власних цінностей, виникає конфлікт інтересів. Як справедливо писав Г. Гегель, «в зіткнення бере участь духовна сила або ж слабкість». Так складається, що на шальках отих сили і слабкості іноді балансують сотні мільярдів доларів. Це стається, якщо учасниками і фігурантами цих зіткнень є посадові особи, наділені правом ухвалювати остаточні рішення.

На жаль, людство ще не винайшло імунітету проти негативних явищ, пов’язаних із конфліктом інтересів у діяльності посадовців. У найзагальнішому плані конфліктом інтересів в діяльності можна назвати ситуацію, в якій особистий фінансовий чи інший інтерес чиновника або залежність його від інших громадян чи організацій можуть завадити, а найчастіше і заважають, належно виконувати посадові обов'язки. Як наслідок —  шкода, завдана законним інтересам громадян, організацій чи навіть суспільству.

Хоча конфлікт інтересів не варто напряму ототожнювати з корупцією, проте неадекватне врегулювання конфлікту між приватним інтересом і обов’язками посадових осіб може стати її джерелом.

Вимоги законодавства про забігання конфлікту інтересів

Під гаслом боротьби з корупцією, наші законодавці прийняли низку нормативних актів, які так чи інакше регулюють виникнення конфлікт інтересів. До них, зокрема, належать:

 • Закон України «Про запобігання корупції» від14.10.2014 № 1700-VII, який визначає поняття конфлікту інтересів, встановлює обмеження щодо роботи близьких осіб та визначає порядок врегулювання конфлікту інтересів;
 • Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, що також містить норми, спрямовані на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • Кодекс законів про працю України (КЗпП), окремі положення якого покликані запобігти виникнення конфлікту інтересів. Так, стаття 251 КЗпП встановлює обмеження щодо спільної роботи в одній і тій самій установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному;
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення (стаття 172-7), де встановлюється відповідальність за порушення вимог повідомлення про конфлікт інтересів, неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів.

Питання конфлікту інтересів є предметом врегулювання й підзаконних нормативно-правових актів, зокрема, постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби» від 25.03.2016 № 246, наказу Нацдержслужби «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця та посадових осіб місцевого самоврядування» від 05.08.2016 № 158.

Правові механізми, які дають змогу уникати конфлікту інтересів або забезпечують його врегулювання в разі виникнення, передбачені в нашому Основному Законі. Конституцією України встановлено обмеження щодо позаслужбової діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування, зокрема:

 • підприємницька діяльність депутатів, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування обмежується законом;
 • народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата чи бути на державній службі;
 • Президент України не може займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку;
 • члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку;
 • професійні судді не можуть обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачені і в міжнародних правових актах, зокрема в Конвенції ООН проти корупції (Нью-Йорк, 31 жовтня 2003 року); Кримінальній Конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією (Страсбург, 27 січня 1999 р.), Міжнародному Кодексі поведінки державних посадових осіб, схваленому Генасамблеєю ООН 19 грудня 1996 року, Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи про статус публічних державних службовців в Європі від 24 лютого 2000 року.

Виникнення конфлікту інтересів

Найчастіше конфлікт інтересів виникає, коли йдеться про:

1) розподіл фінансових чи матеріальних ресурсів, їх використання або розпорядження ними в інший спосіб;

2) надання чи отримання документів дозвільного характеру (дозволів, ліцензій, сертифікатів, погоджень тощо), реєстрацію, надання інших адміністративних послуг;

3) кадрові рішення, внесення подання та прийняття рішень про нагородження державними нагородами та присвоєння почесних звань;

4) проведення аукціонів, конкурсних або тендерних процедур;

5) направлення на навчання або у закордонні відрядження за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів чи офіційної фінансової допомоги від іноземних держав чи міжнародних організацій;

6) реалізацію контрольних або наглядових повноважень, а також здійснення оперативно-розшукової діяльності;

7) відкриття проваджень щодо притягнення фізичних чи юридичних осіб до юридичної відповідальності та вирішення спорів;

8) регуляторну діяльність.

Наведемо кілька прикладів. Посадовець, приміром, здійснюючи управлінські функції, ухвалює кадрові рішень стосовно осіб, з якими він пов’язаний особистими, сімейними, дружніми, партійними, релігійними чи іншими позаслужбовими стосунками.

Чиновники, їхні близькі особи отримують подарунки або інші блага (безкоштовні послуги, скидки, оплату розваг, відпочинку, транспортних видатків тощо) від фізичних осіб та/або організацій, стосовно яких чиновник здійснює або раніше здійснював окремі функції державного управління.  Зарубіжні вояжі наших міністрів і чиновників, оплачені «вдячними» бізнесменами — звична практика української дійсності.

Службовець використовує інформацію, отриману під час виконання посадових (службових) повноважень і тимчасово недоступну іншим особам, аби забезпечити конкурентні переваги при здійсненні комерційних операцій. Коли «лопається» котрийсь з банків, «потрібні» люди вчасно забирають свої гроші з нього.

В нинішній судовій практиці часто виникає запитання, чи є факт голосування депутата місцевої ради за самого себе при формуванні керівних органів відповідних рад? Згідно з роз’ясненням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, участь у подібних голосуваннях «за самого себе» є здійсненням депутатом його представницьких повноважень, а не реалізацією приватного інтересу. Інша справа, коли депутат голосує за призначення особи, з якою пов’язаний родинними відносинами, до складу виконавчого органу чи на посаду голови чи заступника. Тож коли Ю. Тимошенко голосувала за саму себе при призначенні її Прем’єр-міністром, конфлікту інтересів тут не було.

Запобігання конфлікту інтересів

Одним із заходів щодо запобігання конфлікту інтересів є декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадовими особами юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, а також особами, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

По суті, чиновник постійно перебуває в зоні ризику потрапляння до колізії особистих прагнень і службових повноважень. Завжди є ймовірність, що він «може» повернути питання на свою користь, хоча й не обов’язково скористається такою можливістю. Тому чинне антикорупційне законодавство розкриває зміст таких понять, як потенційний та реальний конфлікт інтересів.

Потенційний конфлікт інтересів відрізняється від реального тим, що при потенційному конфлікті встановлюється лише наявність існування приватного інтересу особи, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень. У свою чергу, реальний конфлікт — це суперечність між приватним інтересом особи та її повноваженнями, яка безпосередньо впливає на процес прийняття рішень або на виконання певних дій.

На вимогу антикорупційного законодавства особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані не допускати будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та повідомляти безпосереднього керівника про наявність такого конфлікту.

Якщо чиновник повідомив про наявність приватного інтересу, керівник протягом двох робочих днів після отримання цього меседжа приймає рішення.

Своєю чергою, НАЗК у випадку одержання повідомлення про наявність у особи реального чи потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Урегулювання конфлікту інтересів за законодавством досягається через:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження доступу особи до певної інформації;

4) перегляд обсягу службових повноважень особи;

5) переведення особи на іншу посаду;

6) звільнення особи.

Крім того, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у яких є наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням документів, що це підтверджують, безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення або ініціювання звільнення з посади.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль