Адміністративна та кримінальна відповідальність бухгалтера бюджетної установи

111

Зміст порушення

Відповідальність

Підстава

Адміністративна відповідальність

Відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами установ встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у т. ч. неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України

Штраф у розмірі від 5 до 10 нмдг (85–170 грн.)

Ст. 1631 КУпАП

Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами установ платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів)

Накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 5 до 10 нмдг (85–170 грн.)

Ст. 1632 КУпАП

Невиконання керівниками та іншими посадовими особами установ, організацій законних вимог посадових осіб органів доходів і зборів, перелічених у підпунктах 20.1.3, 20.1.24, 20.1.30, 20.1.31 ПК

Штраф у розмірі від 5 до 10 нмдг (85–170 грн.)

Ст. 1633 КУпАП

Неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) при виплаті фізичній особі доходів, перерахування ПДФО за рахунок коштів установ (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органів доходів і зборів за встановленою формою відомостей про доходи громадян

Попередження або накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 2 до 3 нмдг (34–51 грн.)

Ст. 1634 КУпАП

Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій коштів і матеріальних цінностей, перешкоджання працівникам органу державного фінансового контролю у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності

Штраф від 8 до 15 нмдг (136–255 грн.)

Ст. 1642 КУпАП

Взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених БК чи законом про Державний бюджет України на відповідний рік; включення до складу спеціального фонду бюджету надходжень з джерел, не віднесених до таких Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України на відповідний рік; зарахування доходів бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунку (за винятком коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном), а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету; зарахування доходів бюджету до іншого, ніж визначено БК чи законом про Державний бюджет України на відповідний рік, бюджету, в т. ч. внаслідок здійснення поділу податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів між бюджетами з порушенням визначених розмірів; здійснення державних (місцевих) запозичень, надання державних (місцевих) гарантій з порушенням вимог БК; прийняття рішень, що призвели до перевищення граничних обсягів державного (місцевого) боргу чи граничних обсягів надання державних (місцевих) гарантій; розміщення тимчасово вільних коштів бюджету з порушенням вимог БК; створення позабюджетних фондів, порушення вимог БК щодо відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів; надання кредитів з бюджету чи повернення кредитів до бюджету з порушенням вимог БК та/або встановлених умов кредитування бюджету; здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі або надання бюджетними установами юридичним чи фізичним особам кредитів з бюджету всупереч БК; порушення вимог БК щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету

Штраф на посадових осіб від 50 до 70 нмдг

(850–1190 грн.)

Ст. 16412 КУпАП

Здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до БК мають проводитися з іншого бюджету; здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч БК чи закону про Державний бюджет України на відповідний рік; нецільове використання бюджетних коштів; видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону; здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно з різних бюджетів всупереч БК чи закону про Державний бюджет України на відповідний рік

Накладення штрафу на посадових осіб від 70 до 85 нмдг (1190–1445 грн.)

Ст. 16412 КУпАП

Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти без застосування визначених законом процедур; застосування процедур закупівлі з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, у т. ч. оформлення документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій) не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), що міститься у документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації), укладення з учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти за цінами і обсягами, які не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації); неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог законодавства; неподання в установленому порядку звіту про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, відображення недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення зазначеної процедури; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом

Накладення штрафу на посадових осіб від 700 до 1000 нмдг (11 900–17 000 грн.)

Ст. 16414 КУпАП

Порушення порядку нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо ЄСВ, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, передбачених Законом № 2464 і Законом № 1058, порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України (ПФУ)

Штраф від 20 до 30 нмдг (340–510 грн.)

Ст. 1651 КУпАП

Несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,
у т. ч. авансових платежів, у сумі, що не перевищує 300 нмдг

Штраф від 25 до 50 нмдг (425–850 грн.)

Ст. 1651 КУпАП

Несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,
у т. ч. авансових платежів, у сумі більше 300 нмдг

Штраф від 50 до 100 нмдг (850–1700 грн.)

Ст. 1651 КУпАП

Порушення посадовими особами установ, які використовують найману працю, порядку використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, несвоєчасне або неповне їх повернення; несвоєчасне подання або неподання визначених Законом № 1533 відомостей, подання недостовірних відомостей про використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Штраф від 8 до 15 нмдг (136–255 грн.)

Ст. 1653 КУпАП

Порушення посадовими особами установ порядку використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо страхових коштів, несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися в установі, про зміни технології робіт або виду діяльності установи

Штраф від 8 до 15 нмдг (136–255 грн.)

Ст. 1654 КУпАП

Порушення посадовими особами установ порядку використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів

Штраф від 8 до 15 нмдг (136–255 грн.)

Ст. 1655 КУпАП

Відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, несвоєчасне, неповне або з порушенням установленого порядку проведення інвентаризації майна, порушення порядку проведення оцінки майна, складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу), розподільчого балансу, передавального акта під час припинення юридичної особи

Штраф від 100 до 150 нмдг (1700–2550 грн.)

Ст. 1666 КУпАП

Ухилення голови комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи, від проведення припинення юридичної особи або від складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу), розподільчого балансу, передавального акта, обов’язкове подання якого встановлено законом для проведення припинення юридичної особи

Штраф від 100 до 150 нмдг (1700–2550 грн.)

Ст. 1666 КУпАП

Неподання, несвоєчасне подання або подання не в повному обсязі на вимогу органів доходів і зборів або ПФУ для проведення позапланових перевірок первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової звітності та інших документів, що пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, ЄСВ, страхових коштів до ПФУ, фондів соціального страхування, інших сум, що пов’язані з такими зобов’язаннями, дотриманням вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на зазначені органи та фонди, несвоєчасне, неповне або з порушенням встановленого порядку проведення на вимогу органу доходів і зборів інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та коштів під час припинення юридичної особи

Штраф від 100 до 150 нмдг (1700–2550 грн.)

Ст. 1666 КУпАП

Використання посадовою особою в особистих чи інших неслужбових цілях державних коштів, наданих їй у службове користування приміщень, засобів транспорту чи зв’язку, техніки або іншого державного майна, якщо це завдало державі шкоди на суму, що не перевищує 5 нмдг

Штраф від 2,5 до 5 нмдг (42,5–85 грн.)

Ст. 1841 КУпАП

Неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України

Штраф від 10 до 15 нмдг (170–255 грн.)

Ст. 1863 КУпАП

Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цього органу

Штраф від 50 до 100 нмдг (850–1700 грн.)

Ст. 1886 КУпАП

Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок, пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою ЄСВ, уповноваженим особам органів ПФУ у проведенні перевірок, пов’язаних з порушеннями законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, поданням відомостей, що використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів ПФУ, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, передбачених законом

Штраф від 8 до 15 нмдг (136–255 грн.)

Ст. 18823 КУпАП

Порушення особою* встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту)

Штраф від 50 до 125 нмдг
(850–2125 грн.) з конфіскацією отриманого доходу роботи за сумісництвом

Ст. 1724 КУпАП

* Суб’єктом правопорушень є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 Закону № 3206, за винятком депутатів Верховної Ради АР Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних

Порушення** встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Штраф від 25 до 50 нмдг
(425–850 грн.) з конфіскацією такого дарунка (пожертви)

Ст. 1725 КУпАП

** Суб’єктом правопорушень є особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а», «б» пункту 2 частини першої статті 4 Закону № 3206

Порушення*** встановленої законом заборони щодо одержання дарунка (пожертви)

Штраф від 50 до 100 нмдг
(850–1700 грн.) з конфіскацією такого дарунка (пожертви)

Ст. 1725 КУпАП

*** Суб’єктом правопорушень є особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а», «б» пункту 2 частини першої статті 4 Закону № 3206

Неподання або несвоєчасне подання**** декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом № 3206

Штраф від 10 до 25 нмдг (170–425 грн.)

Ст. 1726 КУпАП

**** Суб’єктом правопорушень є особи, які відповідно до частини першої статті 12 Закону № 3206 зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Подання***** завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом № 3206

Штраф від 150 до 300 нмдг (2550–5100 грн.)

Ст. 1726 КУпАП

***** Суб’єктом правопорушень є особи, які відповідно до частини першої статті 12 Закону № 3206 зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів

Штраф від 10 до 150 нмдг (170–2550 грн.)

Ст. 1727 КУпАП

Кримінальна відповідальність

Нецільове використання бюджетних коштів службовою особою, а так само здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч БК чи закону про Державний бюджет України на відповідний рік, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти У ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ1

Штраф від 100 до 300 нмдг або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

Ч. 1 ст. 210 КК

Ті самі діяння, що зазначені  раніше, предметом яких були бюджетні кошти В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ2 або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб

Обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на строк від 2 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ч. 2 ст. 210 КК

Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою установи, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів:

У ЗНАЧНИХ РОЗМІРАХ3

Штраф від 1000 до 2000 нмдг або позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років

Ч. 1 ст. 212 КК

вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів У ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ

Штраф від 2000 до 3000 нмдг з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років

Ч. 2 ст. 212 КК

вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ

Штраф від 15 000 до 25 000 нмдг з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна

Ч. 3 ст. 212 КК

Умисне ухилення від сплати ЄСВ чи страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, вчинене службовою особою установи, якщо таке діяння призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів:

У ЗНАЧНИХ РОЗМІРАХ3

Штраф від 500 до 1500 нмдг або позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років

Ч. 1 ст. 212-1 КК

вчинені за попередньою змовою групою осіб або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів У ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ

Штраф від 1500 до 3000 нмдг з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років

Ч. 2 ст. 212-1 КК

вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати ЄСВ чи страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ

Штраф від 10 000 до 25 000 нмдг з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна

Ч. 3 ст. 212-1 КК

Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб

Арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, зі штрафом від 250 до 750 нмдг та зі спеціальною конфіскацією

Ч. 1 ст. 364 КК

Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки5

Позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 нмдг та зі спеціальною конфіскацією

Ч. 1 ст. 364 КК

Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб

Обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років

Ч. 1 ст. 365 КК

Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів

Штраф до 250 нмдг або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років

Ч. 1 ст. 366 КК

Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, якщо вони спричинили тяжкі наслідки

Позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, зі штрафом від 250 до 750 нмдг

Ч. 2 ст. 366 КК

Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб

Штраф від 250 до 500 нмдг або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років

Ч. 1 ст. 367 КК

Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки

Позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 нмдг або без такого

Ч. 2 ст. 367 КК

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища

Штраф від 1000 до 1500 нмдг або арешт на строк від 3 до 6 місяців, або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та зі спеціальною конфіскацією

Ч. 1 ст. 368 КК

1 ВЕЛИКИМ РОЗМІРОМ бюджетних коштів відповідно до статей 210, 211 КК вважається сума, що в 1000 і більше разів перевищує нмдг.

2 ОСОБЛИВО ВЕЛИКИМ РОЗМІРОМ бюджетних коштів відповідно до статей 210, 211 КК вважається сума, що в 3000 і більше разів перевищує нмдг.

3 Під ЗНАЧНИМ РОЗМІРОМ коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів,
які в 1000 і більше разів перевищують установлений законодавством нмдг; під великим розміром коштів — які в 3000 і більше разів перевищують установлений законодавством нмдг; під особливо великим розміром коштів — які в 5000 і більше разів перевищують нмдг.

4 Істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-1, 365-2, 367 КК, якщо вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в 100 і більше разів перевищує нмдг.

5 Наслідками у статтях 364–367 КК, якщо вони полягають у завданні матеріальних збитків, вважаються такі наслідки, які у 250 і більше разів перевищують нмдг

Умовні скорочення:

ПК — Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI;

БК — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;

КК — Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III;

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X;

Закон № 3206 — Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI;

Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI;

Закон № 1058 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV;

Закон № 1533 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-III.

Прикріплені файли

Доступно тільки авторизованим користувачам
 • Документ №1.docx


Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль